Bakgrunn 

Moringa-prosjektet på Madagaskar er et initiativ startet og driftet av Martine og Andreas Jørgensen. Prosjektet er til for å bekjempe underernæring og fattigdom ved å spre kunnskap om fordelene ved å nyttiggjøre moringatreet. Moringa-prosjektet på Madagaskar utføres i samarbeid med to norsk-støttede jordbruksskoler på Madagaskar, Tombontsoa og Fihaonana. Vi bruker kirken i landet for å spre kunnskapen om moringa.

Idéen til prosjektet fikk vi da vi studerte ved University of the Nations på Kona, Hawaii. Vi oppdaget til vår overraskelse at Madagaskar er ett av landene i verden som er hardest rammet av underernæring. Omtrent på samme tid ble vi kjent med moringa, et tre med fantastisk mange positive egenskaper. Blant annet er treet i  verdenstoppen når det gjelder næringsinnhold. Moringa finnes allerede på Madagaskar og har lange tradisjoner i deler av landet.

Vi ønsker å dele kunnskapen om verdien av moringa med som mange som mulig på Madagaskar. Utdanning og trening er hovedfokuset for prosjektet. Treplanting blir en naturlig forlengelse av å dele kunnskap. 

Vår idé er enkel, billig og bærekraftig; spre kunnskapen om moringa - en ressurs som 
allerede er tilgjengelig!


Hovedutfordringer på Madagaskar

1. Kronisk underernæring

Madagaskar er blant landene i verden som sliter mest med kronisk underernæring. På «Global Hunger Index» for 2023 kom Madagaskar på en 124. plass blant 125 nasjoner. Nær halvparten av barna under 5 år er kronisk underernærte. Barn er særlig utsatt i sine fem første leveår og skaden som skjer i de tidlige årene kan ikke repareres senere i livet. Dette får store konsekvenser for hele livsløpet deres i forhold til helse og immunforsvar. En femtedel av alle barn er "stunted" - en tilstand der høyde og vekt for alder avviker vesentlig. Underernæring svekker kognitive egenskaper, noe som gjør det vanskelig å konsentrere seg på skolen. "Stunting" i barndommen gjør at barns skjelett ikke blir riktig utviklet. Dette kan ikke repareres senere i livet skulle de få tilgang på bedre ernæring. Kronisk underernæring stjeler menneskers potensiale og holder nasjonen i fattigdom. 

Mange mødre på Madagaskar er underernærte under svangerskapet. Dette fører til lav fødselsvekt og gir barna en utsatt start på livet. Mangel på vitamin A hos gravide kan føre til at barn fødes blinde, noe som dessverre er relativt vanlig på Madagaskar. Forsøk i andre afrikanske land har vist at et kosttilskudd av moringapulver for gravide og ammende har stor effekt på fødselsvekt, helse og morsmelksproduksjon 

Underernæring binder nasjoner i sykluser av fattigdom som det er vanskelig å bryte ut av.

2. Fattigdom

Rundt 80% av befolkningen på Madagaskar lever på mindre enn $2 om dagen. 

Kosten på Madagaskar består hovedsakelig av ris. Selv om ris kan dekke det nødvendige kaloribehovet, fører mangel på fett, proteiner, mineraler og vitaminer til mangelsykdommer. Ris er en utsatt avling i et land som stadig oftere rammes av tørke og annet ekstremvær.

Et kosthold med daglig inntak av moringablader vil ha stor effekt på helse og økonomi for mange underernærte gassere.

Cunningchrisw, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
Cunningchrisw, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

3. Miljømessige utfordringer

Madagaskar er den mest syklonutsatte nasjonen i Afrika. 1 av 4 bor i områder som er svært utsatt for naturkatastrofer. Et stort problem på Madagaskar er avskoging. Man regner med at mer enn 90% av den opprinnelige regnskogen har blitt hogd ned, i stor grad et resultat av hogst og rydding av beitemark for husdyr. Avskoging påvirker klima og vær, og Madagaskar har de siste årene blitt rammet av stadig hardere ekstremvær. Sykloner, tørke og flom er vanlig. Dette fører til jorderosjon og tap av dyrebar matjord.

Treplanting er et godt og viktig tiltak for å hindre effektene av flom, tørke og jorderosjon.

Sammen i kampen mot underernæring!
Powered by Webnode
Create your website for free!