HVEM ER VI

Vårt team og samarbeidspartnere

Andreas B. Jørgensen

Initiativtaker og leder for Moringa-prosjektet på Madagaskar.
Han har bakgrunn fra Forsvaret, og jobber 
i dag med bistand- og utviklingsprosjekter
i Ungdom i Oppdrag Norge.
 

Martine Osnes Jørgensen

Hun er utdannet siviløkonom, og jobber
i dag med bistand- og utviklingsprosjekter
i Ungdom i Oppdrag Norge.

Jordbruksskolenes venner (JV)

www.jo-ve.no

Jordbruksskolenes Venner (JV) er en støtteforening til NMS med egen samarbeidsavtale. Styret består av tidligere Madagaskar-misjonærer som arbeider frivillig. JV har direkte kontakt med de to landbruksskolene Tombontsoa og Fihaonana om prosjekt og tiltak som skal settes i verk. De siste årene har JV dekket halvparten av driftskostnadene for det ettårige agronomkurset på Tombontsoa og Fihaonana, hvor NMS har dekket den andre halvdelen.

NMS

www.nms.no

NMS (Det Norske Misjonsselskap) er en frivillig organisasjon forankret i Den norske kirke, som deler troen på Jesus, utrydder fattigdom og bekjemper urettferdighet.
NMS har drevet arbeid på Madagaskar i ca. 155 år.

Tombontsoa

Jordbruksskole som ligger i Antsirabe, høylandet på Madagaskar. Skolen ble startet av NMS i 1965 og har utdannet mange tusen agronomer. Rundt 400 elever og studenter i året. Skolens er oppkalt etter Tomb VGS i Råde.

Skolen tilbyr følgende studier og kurs:

  • 3-årig grønt gymnas/vgs
  • 1-årig agronomkurs i jord- og husdyrbruk
  • 3-årig høyskole, bachelor i jord- og husdyrbruk og miljøkunnskap
  • Kurs i fjørfje
  • 2-årig veterinærstudie


Fihaonana

Jordbruksskole som ligger i Vohipeno, sør-øst Madagaskar.  Skolen ble startet av NMS i 1983 og har 30 ansatte og rundt 150 studenter i året. Befolkningen er blant de fattigste på Madagaskar.


Skolen tilbyr følgende kurs:

  • 3 måneders kurs i hønseavl, bieavl, svineavl og planteproduksjon
  • 1-årig agronomkurs
  • 1-årig entreprenørskapkurs for arbeidsløse akademikere

Moringa-prosjektet på Madagaskar er opprettet som et eget prosjekt under Jordbruksskolenes Venner (JV).
JV samler inn penger til støtte for jordbruksskolene Tombontsoa og Fihaonana, skoler som ble grunnlagt av NMS på henholdsvis 60- og 80-tallet. JV har flere spennende prosjekter tilknyttet skolene, og har for vane å dra på flere ukers dugnad hvert år hvor de bidrar med kunnskap og prosjektledelse med mer. Vi vil gi en spesiell takk til Rolf Moi og Arne Dragsund og resten av JV-styret som har vært gode sparringspartnere og tilretteleggere for prosjektet.

ØNSKER DU Å BIDRA?

Støtt arbeidet vårt 

Sammen i kampen mot underernæring!
Powered by Webnode
Create your website for free!