Om prosjektet

Prosjektet har til hensikt å bryte sykluser av fattigdom og kronisk underernæring ved å utdanne madagassere i fordelene ved å dyrke og spise moringa og ved plante moringatrær.

Moringa-prosjektet på Madagaskar er til for å bidra i kampen mot underernæring. Madagaskar er ett av landene i verden som er hardest rammet av underernæring. Landet har rundt 28 millioner innbyggere. Nær halvparten av alle barn under 5 år er kronisk underernært, som ofte resulterer i irreversible skader på skjelett og hjerne. Dette binder en hel nasjon i fattigdom. Kosten på Madagaskar består hovedsakelig av ris, som ofte fører til mangelsykdommer. 

Moringa er et tre som vokser naturlig på Madagaskar. Treet er i verdenstoppen når det gjelder næringstetthet, spesielt bladene og frøene. Treet har et stort bruksområde og er en ressurs med et stort urealisert potensial. Moringa-prosjektet på Madagaskar ønsker å gjøre moringa tilgjengelig for hele nasjonen. Dette gjøres ved å bygge kompetanse hos ledende jordbruksskoler i landet og ved å plante trær. I et land hvor 80 % av befolkningen lever av jordbruk, er jordbruksskoler viktige institusjoner. De gir oss en inngang til utdanningsinstitusjoner, helsevesenet og kirka i landet. Gjennom dette kan vi nå ut til hele nasjonen. 

Prosjektet søker bærekraftige løsninger på noen av Madagaskars komplekse utfordringer. Ved å utruste og gi eierskap til det gassiske folket, ønsker vi å gjøre dem uavhengig av støtte utenfra. Vi tror lokale bønder er de viktigste ekspertene på jordbruk i sine områder, og at gassere vil ha best rekkevidde til å nå sitt eget folk da de kjenner språk, kultur og lokale forhold.

Eksempler på hvordan moringa utgjør en forskjell

Barn fødes ofte blinde på Madagaskar fordi mor mangler A-vitamin under svangerskapet. Moringa inneholder 10 ganger mer A-vitamin enn gulrot gram for gram. Ved å tilsette moringa i kosten kan man hindre at barn blir født blinde.

Underernæring under svangerskap og amming er to av hovedfaktorene til at mange barn får en utsatt start på livet. Ved å gi moringa til gravide og ammende går fødselsvekten opp og morsmelk produksjonen kan dobles!


Prosjektet har følgende fokusområder:

 Utdanning

 • Bygge kompetanse ved jordbruksskoler
 • Bruke kirken for å spre kunnskap om moringa
 • Utvikle moringaressurser som kan deles med andre aktører

 Treplanting

 • Opprette planteskoler for masseproduksjon av småplanter
 • Utvikle moringaplantasjer
 • Samarbeide med andre treplanteprosjekter 

 Kvinner og barn

 • Undervise kvinner gjennom kirkens nasjonale kvinnenettverk

 • Utdanne speiderbevegelsen i moringa

 • Få moringa inn i skolemåltider

 Psykisk helse

 • Forbedre ernæring i psykiatrien
 • Bruke treplanting som terapi
 • Kurse omsorgspersoner i moringa
Student ved Fihaonana som har plantet moringa, mai 2021
Student ved Fihaonana som har plantet moringa, mai 2021
Student ved Fihaonana som har plantet moringa, mai 2021
Student ved Fihaonana som har plantet moringa, mai 2021
Sammen i kampen mot underernæring!
Powered by Webnode
Create your website for free!