STØTT ARBEIDET

Takk for all støtte til Moringa-prosjektet! 


Kontonummer

8220.02.85057

Merk gaven med «950015 Moringa-prosjektet»


Vipps
668541Hva går pengene til?

Midlene brukes for å nå flest mulig mennesker med kunnskapen om moringa. Vi jobber gjennom de ledende jordbruksskolene Tombontsoa og Fihaonana, og gjennom den gassisk-lutherske kirke.
Utdanning og kunnskapsformidling er kjernen i prosjektet. Treplanting er en naturlig forlengelse av dette.


Hvor går pengene?

93,5% av alle gaver går uavkortet til arbeidet på Madagaskar. 

6,5% går til NMS for administrasjon, herunder gaveregistrering, regnskapsføring, revisjon, gebyr ved sending av prosjektstøtte og annen administrasjon. 

Innsamlede midler går direkte til Jordbruksskolenes venners (JV) konto for «Moringa-prosjektet». Pengene sendes til jordbruksskolene på Madagaskar gjennom NMS, og prosjektet revideres av NMS for å sikre at midlene blir brukt i henhold til intensjon.


Skattefradrag

Alle gaver som gis over bankkonto gir mulighet for skattefradrag. For at NMS skal innrapportere din gave til Skatteetaten, må du registrere ditt personnummer hos NMS. Dette gjør du vet å sende "950015 Moringaprosjektet" og din kontaktinfo på epost til info@nms.no.

Sammen i kampen mot underernæring!
Powered by Webnode
Create your website for free!